#kirja-verkkopalvelun käyttöehdot

Bonnier Kirjat Suomi Oy:n (jäljempänä ylläpitäjä) ylläpitämän #kirja-verkkopalvelun (jäljempänä #kirja-palvelu tai palvelu) käyttö edellyttää näiden käyttöehtojen noudattamista. Bonnier Kirjat Suomi Oy omistaa sivuston ja vastaa sen toiminnasta ja kehittämisestä. #kirja-palvelu sijaitsee osoitteessa www.kirja.fi.

Käyttäjä hyväksyy nämä ehdot rekisteröitymällä #kirja-palveluun ja aina viimeistään silloin, kun käyttäjä käyttää #kirja-palvelua.

Vastuu verkkopalvelusta ja sen sisällöstä

#kirja-palvelua päivitetään jatkuvasti. Ylläpitäjällä on oikeus vaihtaa, muuttaa tai poistaa mitä tahansa tietoja ja aineistoja ilmoittamatta siitä palvelussa etukäteen. Ylläpitäjä ei myöskään takaa, että palvelu on käytössä jatkuvasti, palvelussa olevat tiedot olisivat virheettömiä tai että sivuston toiminta on virheetöntä.

#kirja-palvelun sisällöntuotannossa noudatetaan media-alalla yleisesti vakiintuneita käytäntöjä.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään #kirja-palvelua näiden käyttöehtojen, lakien, asetusten, hyvän tavan ja mahdollisten palvelua koskevien ohjeiden mukaisesti. Väärinkäytöstilanteissa ylläpitäjä voi sulkea käyttäjän tunnukset, muutoin rajoittaa käyttäjän pääsyä palveluun ja mahdollisesti saattaa käyttäjän oikeudelliseen vastuuseen väärinkäytöksistä.

Kolmansien osapuolien palvelut

#kirja-palvelussa on linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille ja palveluihin. #kirja-palvelu ei ole vastuussa näiden sivujen tai palvelujen sisällöistä tai toiminnasta.

#kirja-palvelun käytössä olevat tekniikat saattavat edellyttää kolmansien osapuolien tuottamien sovellusten tai lisäominaisuuksien asentamista. #kirja-palvelun ylläpitäjä ei vastaa näiden sovellusten tai lisäominaisuuksien toimivuudesta tai toimimattomuudesta aiheutuvista mahdollisista haitoista.

Rekisteröityminen, tietosuoja ja evästeiden (cookies) käyttö

Käyttäjä sitoutuu antamaan ylläpitäjälle palvelun käytön kannalta tarpeelliset totuudenmukaiset henkilötiedot sekä muut tiedot ja ilmoittamaan näissä tiedoissa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja henkilötietolainsäädännön mukaisesti rekisteriselosteessa tarkemmin kuvatulla tavalla. Käyttäjä käyttää #kirja-palvelua omalla vastuullaan ja on vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta toiminnasta. Käyttäjän tulee ilmoittaa mahdollisista väärinkäytöksistä tai tätä koskevista epäilyksistä välittömästi ylläpitäjälle osoitteeseen posti@kirja.fi.

#kirja-palvelu hyödyntää evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja palvelun istunnon hallitsemisessa, kävijäseurannassa ja palvelun käyttäjäkokemuksen muokkaamisessa. Evästeiden avulla analysoidaan, miten käyttäjä käyttää verkkopalvelua. Evästeiden käyttäjästä tallentamat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta.

Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla oman internet-selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen.

Tekijänoikeudet

Kaikkien #kirja-palvelussa olevien aineistojen tekijänoikeudet (ja mahdolliset muut immateriaalioikeudet) ovat ylläpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluvilla yrityksillä tai muilla palveluun aineistoa tuottavilla kolmansilla osapuolilla.

#kirja-palvelun sisältöä saa jakaa sosiaalisen median jakotoimintojen kautta esimerkiksi Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja You Tubessa.

Keskustelut ja kommentit

#kirja-palvelun kommentointikentät on tarkoitettu asialliseen ja hyvän tavan mukaiseen keskusteluun. Kirjoittajien ja kommenttien on noudatettava verkkopalvelua koskevia sääntöjä.

#kirja-palvelun ylläpitäjä ei pääsääntöisesti tarkista etukäteen sivustolle jätettyjä tai kolmansien osapuolien palveluissa (esim. sosiaalisessa mediassa) julkaistuja, sivustolle nousevia kommentteja. Ylläpitäjä ei vastaa käyttäjien sivustolle jättämien tai kolmansien osapuolien palveluista nousevien kommenttien tyylistä, sisällön oikeudellisuudesta tai niiden aiheuttamista seuraamuksista. #kirja-palvelun ylläpitäjä varaa itselleen oikeuden poistaa esim. loukkaavia, herjaavia tai sivuston aiheesta poikkeavia kommentteja sekä sosiaalisen median julkaisuja. Keskustelujen ja kommenttien sisältö on käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan, ja lakia rikkovien viestien kirjoittaja voi joutua kirjoituksistaan oikeudelliseen vastuuseen.

Kommenteissa on kielletty:

  • yllyttää rikokseen tai väkivaltaan
  • esittää rasistisia, asiattomia ja loukkaavia kommentteja muista keskustelijoista
  • esittää laitonta, loukkaavaa tai pornografista materiaalia
  • luoda linkkejä tiedostoihin tai sivuille, jotka sisältävät rikollista, loukkaavaa, laitonta rasistista tai pornografista materiaalia
  • esittää yksityishenkilöiden henkilötietoja tai kuvia ilman henkilön suostumusta
  • käyttää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia; esimerkiksi kopioida tekstiä tai kuvia suoraan muista julkaisuista
  • markkinoida tai mainostaa tuotetta tai palvelua
  • lähettää samaa viestiä useampaan kertaan tai lisätä uudelleen jo poistettua viestiä

#kirja-palvelun ylläpitäjällä on oikeus ottaa yhteyttä käyttäjiin heidän kirjoituksiinsa liittyvissä asioissa. Mikäli löydät sivustoltamme asiatonta sisältöä, voit ilmoittaa siitä osoitteeseen posti@kirja.fi.

Muut ehdot

#kirja-palvelu on käyttäjille maksuton eikä ylläpitäjä sen vuoksi vastaa mistään käyttäjälle palvelun käytöstä seuraavasta tai siihen liittyvästä välittömästä tai välillisestä vahingosta.

Ylläpitäjä on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja ilmoitettuaan muutoksista palvelussa hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa. Mikäli käyttäjä ei hyväksy mahdollista ehtojen muuttamista, käyttäjän tulee lopettaa palvelun käyttäminen.

Näihin käyttöehtoihin sekä kyseisten ehtojen tarkoittamaan #kirja-palveluun sovelletaan Suomen lakia.

Yhteystiedot

#kirja-palvelua tuottaa ja ylläpitää:
Bonnier Kirjat Suomi Oy (Y-tunnus: 2320862-1)
Korkeavuorenkatu 37 / PL 410, 00131 Helsinki

Sähköposti: posti@kirja.fi
Mahdolliset yhteydenotot pyydetään tekemään ensisijaisesti sähköpostitse.